Кревська унія

История » Кревська унія

У XIV ст. українські землі, роздроблені на окремі князівства й ослабле­ні зопотоординським ігом, підпали під владу кількох феодальних держав. Після смерті 1340 р. галицько-волинського князя Юрія II Польща й Угор­щина напали на Галичину, яка внаслідок довгої та виснажливої боротьби остаточно перейшла 1387 р. до Польщі, Молдавське князівство захопило Буковину.

Польща прагнула приєднати до своїх володінь ще й Велике князівство Литовське. У 80-х роках, коли посилився тиск на Литовську державу з боку Тевтонського ордену (з 1340-го по 1410 р. він здійснив понад 100 великих походів на слов'янські землі), для цього склалися сприятливі умови. До то­го ж пролольська орієнтація литовського князя Ягайла посилилася у зв'язку зі зміцненням Московського князівства після Куликовської битви 1380 р.

Перемога союзників у Грюнвальдській битві призвела до занепаду Тевтонського ордену. 1466 р. він визнав себе васалом Польщі. Посилення позицій останньої віддзеркалилося в Городельській унії, укладеній 1413 р. між Ягайлом і Вітовтом, за якою • литовські бояри-католики зрівнюва­лися в правах з польською шляхтою, • в Литві запроваджувався поль­ський адміністративний поділ, • зростав вплив католицької церкви, • ли­товські князі мали коритися польському королю.

Польським королем і великим князем литовським у другій половині XV ст. став син Ягайла Казимир. Він ліквідував удільні князівства, що залиши­лися в українських землях. А 1471 р. перетворив Київське князівство на литовську провінцію.

Военная служба.
Итак, как я уже упоминала, после окончания артиллерийского и инженерного корпуса Михаил Ларионыч служил в Польше, жил в Москве, служил премьер майором на Дунае. Также он отличился во время первой турецкой войны в боях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. В 1774 году при атаке деревни Шумы (близ Алушты) был тяжело ранен (пуля ударила в ле ...

СССР в системе международных отношений 1920 – 1980
Стабилизация экономики в России в эпоху НЭПа способствовала улучшению отношении с иностранными гос-вами. В 1921 — 1922 гг. были подписаны торговые соглашения со многими государствами, в том числе с Австрией, Англией, Афганистаном, Ираном, Латвией, Литвой, Норвегией, Турцией, Францией, Финляндией, Эстонией. С 1924 г. началось официальное ...

Определение «арменоидного»антропологического типа
Понятие "арменоидов", или "арменоидного типа", было введено в антропологию в конце прошлого века. Вначале этот тип называли "ассироидным", так как считали, что он лучше всего представлен на ассирийских барельефах, Позже было замечено, что ассирийская скульптура является лишь частью намного более широкого я ...